Pred prvým použitím

Zoznámte sa rýchlo s Beck-online a spoznajte jeho najlepšie funkcie pre vašu prácu.
1

Ako najrýchlejšie nájdem konkrétny predpis a ako sa v ňom zorientujem?

Pri predpise väčšinou právnici začínajú svoju prácu. Naše inteligentné hľadanie je nastavené tak, aby ste sa rýchlo dostali k cieľu. Rozpozná teda zadané citácie, spisové značky či skratky a bez zbytočných medzikrokov ihneď otvorí napr. konkrétny predpis pri danom paragrafe.

2

Ako sa dostanem ku komentáru konkrétneho ustanovenia alebo k súvisiacej judikatúre?

Požadované informácie môžete nájsť textovým hľadaním (viac pozri krok č. 4). Ak však potrebujete informácie súvisiace s konkrétnym ustanovením, zamerajte sa na pravý panel vedľa otvoreného predpisu. To je najrýchlejšia cesta.

Akýkoľvek dokument môžete rovno otvoriť. V prípade väčšieho množstva súvisiacich dokumentov jedným klikom otvorte možnosti ich textového prehľadávania a filtrovania.

3

Ako si zobrazím porovnanie dvoch časových verzií predpisu alebo paragrafu?

Nielenže sa môžete jednoducho prepínať medzi jednotlivými časovými verziami predpisu v pravom paneli. Veľmi jednoducho si tiež môžete zobraziť zmeny v texte medzi dvomi verziami. Stačia dva kliky a vidíte, čo sa v texte predpisu zmenilo medzi dvoma časovými verziami. Všetko sa dá vytlačiť alebo exportovať do PDF.

4

Ako sa mám rýchlo zorientovať v zozname dokumentov pri textovom hľadaní?

Pri textovom hľadaní vyhodnotí Beck-online otázku a nájdené dokumenty zoradí podľa relevantnosti. V prehľadnom zozname preto nájdete vždy to najpodstatnejšie na prvých pozíciách. Beck-online vám v ľavom paneli postupne ponúkne parametre filtrovania podľa toho, či sa vydáte za judikatúrou, predpismi alebo literatúrou.

Dokumenty, ktoré vás počas hľadania zaujmú, môžete kliknutím označiť a vytvoriť si tak vlastný rešerš, ku ktorému sa počas práce môžete kedykoľvek vrátiť.

5

Ukážte mi, ako kopírovať, zvýrazňovať či tlačiť texty.

Každý zobrazený text má v záhlaví niekoľko názorných ikon, pomocou ktorých môžete celý text exportovať či vytlačiť.

Po označení textu myšou Beck-online zobrazí tri možnosti. „Kopírovať vybraný text“ kopíruje len text, zatiaľ čo „Kopírovať vybraný text s citáciou“ pridá k textu tiež užitočné údaje o zdroji informácie. „Zvýrazniť text/pridať poznámku“ – táto funkcia vám uľahčí zvýrazniť si texty, prípadne si k nim pridať poznámku. Dokumenty sa automaticky uložia do zložky „zvýraznené“, a tak sa ku všetkým editovaným dokumentom ľahko a rýchlo dostanete. Samozrejmosťou je ukladanie dokumentov do vami vytvorených priečinkov.